IV Jesienne Forum Urologiczno-Onkologiczne

Leczenie powikłań i niepowodzeń w urologii i onkologii

Zabrze, 13 - 15 listopada 2014 r.

Ważne informacje o kongresie

Termin i miejsce Kongresie: 13-15 listopada 2014
Miejsce: Park Hotel Diament, ul. 3-go Maja 122a, 41-800 Zabrze 

Recepcja Kongresu
Godziny pracy recepcji Kongresu:

 • Czwartek, 13 listopada: 13.00 - 20.30
 • Piątek, 14 listopada: 8.00 -19.00
 • Sobota, 15 listopada: 8.00 - 13.00


Identyfikatory
Każdy uczestnik Kongresu otrzymuje w recepcji identyfikator, który umożliwia wejście na sesje wykładowe, warsztaty oraz do sal wystawienniczych sponsorów.
Każdy z uczestników Kongresu ma obowiązek noszenia identyfikatora przez cały czas jej trwania. W przypadku zgubienia lub zniszczenia, nowy identyfikator można otrzymać w recepcji Kongresu.
Koszt wydania duplikatu identyfikatora wynosi 30 zł.

 


Materiały kongresowe
Każdy zarejestrowany uczestnik Kongresu, który ma opłacone fee, otrzymuje podczas rejestracji, komplet materiałów kongresowych, które zawierają:

 • torbę kongresową
 • pamiętnik kongresowy (congress book) - w formie elektronicznej
 • notatnik, długopis
 • inne materiały promocyjno-informacyjne

   

Punkty edukacyjne
Za udział w Kongresie zostaną przyznane punkty edukacyjne, które będą naliczane w oparciu o obecność w warsztatach i wykładach. 
Uczestnicy za udział w kongresie mogą otrzymać 11 punktów edukacyjnych.
Uczestnicy Kongresu rejestrują swoją obecność za pomocą kodów umieszczonych na identyfikatorach, które sczytywane są przed wejściem na sesje wykładowe lub warsztatowe


Certyfikaty uczestnictwa w Kongresie
Każdy uczestnik Kongresu otrzymuje certyfikat potwierdzający otrzymanie przez niego odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych. Certyfikaty są dostępne do pobrania w formacie PDF tylko i wyłącznie poprzez konto uczestnika w serwisie kongresowym po około 14 dniach od zakończenia Kongresu. Organizator poinformuje uczestników o dokładnym terminie dostępności certyfikatów.


Język kongresu
Oficjalnym językiem Kogresu jest język polski.

Rejestracja na warsztaty
Rejestracja na warsztaty odbywa się:

 • w trakcie trwania kongresu w Hotelu Diament
 • Edukacja Medyczna
 • Medforum