IV Jesienne Forum Urologiczno-Onkologiczne

Leczenie powikłań i niepowodzeń w urologii i onkologii

Zabrze, 13 - 15 listopada 2014 r.

Program

Leczenie powikłań i niepowodzeń w urologii i onkologii

 

  13 listopada 2014 - Czwartek
   
18.00 – 19.30
 
S1. Sesja wykładowa. Zaburzenia erekcji
Moderator: Prof. Andrzej Paradysz
  Patofizjologia i epidemiologia zaburzeń wzwodu. Dr med. Marcin Życzkowski
  Jak skutecznie leczyć zaburzenia wzwodu u starzejących się mężczyzn?
Prof. Piotr Radziszewski
  Chirurgiczne leczenie zaburzeń wzwodu. Prof. Andrzej Paradysz
   
19.30 - 21.00 Kolacja.
   
  14 listopada 2014 - Piątek
   
8.15 Zbiórka w kopalni GUIDO, Zabrze, 3 Maja 93
9.00 – 9.15 Prezentacja Kopalni GUIDO - sala konferencyjna Kopalni GUIDO
9.15 – 10.35
 
S2. Sesja wykładowa,  Powikłania radykalnej prostatektomii - sala konferencyjna Kopalni GUIDO
Moderator:
Prof. Romuald Zdrojowy
  Powikłania po chirurgicznym leczeniu raka stercza. Dr med. Tomasz Borkowski
  Jak zachować trzymanie moczu i erekcję po radykalnej prostatektomii?
Prof. Romuald Zdrojowy
  Leczenie nietrzymania moczu po prostatektomii radykalnej.
Prof. Piotr Radziszewski
   
10.35 – 10.45 Przerwa
   
10.45 – 12.05
 
S3. Sesja wykładowa. Wznowa po radykalnej prostatektomii - sala konferencyjna Kopalni GUIDO
Moderator: Prof. Andrzej Borkowski
  Wznowa biochemiczna i kliniczna po prostatektomii radykalnej. Jak rozpoznawać u kogo i jak leczyć. Prof. Andrzej Borkowski
  Radioterapia chorych na raka stercza po nieradykalnych prostatektomiach.
Dr hab. Wojciech Majewski
  Leczenie radiochirurgiczne pojedynczych przerzutów raka stercza (CyberKnife).
Prof. Leszek Miszczyk
   
12.05 – 13.20 Przerwa
   
13.20 – 14.00 S4. Sesja satelitarna - Sandoz: Leuprostin w leczeniu zaawansowanego raka stercza. Prof. Andrzej Paradysz
 
14.00 – 15.00 Obiad.
   
15.00 - 16.00 Warsztaty / Sesja satelitarna
 

Sesja satelitarna Novartis: Optymalna współpraca onkologiczno-urologiczna w leczeniu raka nerki. Dr hab. Rafał Stec

AstraZeneca: Brachyterapia ratująca u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego.
Dr med. Piotr Wojcieszek

AstraZeneca: Hormonoterapia w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego - wytyczne, a praktyka kliniczna. Dr med. Marcin Życzkowski

   
16.00 – 16.10 Przerwa
   
16.10 – 17.40
 
S5. Sesja wykładowa. Niepowodzenia radioterapii
Moderator: Prof. Leszek Miszczyk
  Leczenie ratujące w urologii onkologicznej. Prof. Romuald Zdrojowy
  Ostra toksyczność frakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej CyberKnife u chorych na raka gruczołu krokowego. Prof. Leszek Miszczyk
  Powikłania radioterapii w praktyce urologicznej. Dr med. Marcin Życzkowski
   
17.40 – 18.00 Przerwa
   
18.00 – 19.30
 
S6. Sesja wykładowa. Niepowodzenia hormonoterapii
Moderator: Prof. Piotr Radziszewski
  Objawy niepożądane i powikłania związane z hormonoterapią raka stercza.
Prof. Andrzej Borkowski
  Leczenie powikłań kostnych związanych z hormonoterapią i progresją raka stercza.
Dr med. Tomasz Borkowski
  Niepowodzenie hormonoterapii - rak oporny na kastrację. Dr hab. Janusz Dembowski
   
19.30 – 22.00 Kolacja
   
  15 listopada 2014 - Sobota
   
9.00 – 10.30
 
S7. Sesja wykładowa. Rak nerki
Moderator: Prof. Andrzej Paradysz
  Niebezpieczeństwa i powikłania w chirurgii organooszczędzającej (nephron sparing).
Dr med. Tomasz Borkowski
  Wznowa miejscowa i powikłania po radykalnej nefrektomii w raku nerki.
Dr hab. Janusz Dembowski
  Kiedy nefrektomia cytoredukcyjna jest jeszcze zasadna u chorych z rozsianym rakiem nerki? Prof. Andrzej Borkowski
   
10.30 – 11.00
 
Podsumowanie i zakończenie kongresu.
Prowadzenie Prof. Andrzej Paradysz

 


Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, które powinny być poruszone podczas naszej kolejnego kongresu.

Proszę wypełnić wszystkie pola
  • Edukacja Medyczna
  • Medforum